Uroczysta Gala podsumowująca konkursy i akcje ekologiczne

W dniu 12 czerwca 2019 r dostały wręczone nagrody placówkom, które brały udział w konkursach i akcjach ekologicznych w roku szkolnym 2018/2019. Nagrody zostały wręczane za udział w następujących akcjach: Międzynarodowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, zbiórka baterii, zbiórka płyt CD i DVD, zbiórka nakrętek, konkurs na Małą Formę Sceniczną. Wręczona została także nagroda za całokształt działań  ekologicznych.

Został również wręczony voucheru dla Klubu Sportowego Wisełka Bydgoszcz-Fordon za udział w pilotażowej akcji „Eko Kluby”

Wręczenie nagród było urozmaicone występami o tematyce ekologicznej.

Występ Przedszkola nr 43 „U Krecika Szybownika” z piosenką – wierszem „Ach ten smog!”, opiekun: Anna Miszewska, Aleksandra Korpys.

Kategoria I – ogłoszenie wyników w konkursie zbiórki nakrętek

Konkurs organizowany był przez Miasto Bydgoszcz przy współpracy z  Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o z Bydgoszczy. Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło 80  placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Nakrętki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Wynik punktacji uzależniony był od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypadało na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskała placówka. W tegorocznej edycji zebrano 19 ton nakrętek. Dochód ze sprzedaży nakrętek jest przekazywany na cel charytatywny.

Wyróżnienie – Przedszkole nr 19,

Wyróżnienie – Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,

Wyróżnienie – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,

Wyróżnienie – Przedszkole nr 66,

Wyróżnienie – Przedszkole nr 20,

3 miejsce –  Przedszkole Niepubliczne „Domek Jeżozwierza”

2 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Muminki”,

1 miejsce – Przedszkole nr 18.

Kategoria II – Ogłoszenie wyników w konkursie zbiórki płyt CD i DVD

Konkurs organizowany był przez Miasto Bydgoszcz przy współpracy z  Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o z Bydgoszczy. Oceniając placówki  brano pod uwagę ilość odebranych płyt CD i DVD, ale tu trzeba zaznaczyć, że ilość ta dzielona była przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiły 75 placówki  oświatowe z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 1159 kg płyt CD i DVD.

3 miejsce –  Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,

2 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki II”,

1 miejsce – Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej.

Wyróżniono również dzieci, które zebrały największą liczbę płyt:

 • Aleksander z Szkoły Podstawowej nr 63 – 127 szt,
 • Gracjan z Zespołu Szkół Budowlanych – 140 szt.,
 • Bartosz z Przedszkola nr 11 – 161 szt,
 • Agata z Przedszkola nr 61 Integracyjnego – 310 szt,
 • Filip z Przedszkola Niepublicznego „Borowiki” – 317 szt,
 • Oliwia z Zespołu Szkól nr 29 – 330 szt,
 • Paweł z Szkoły Podstawowej nr 30 – 341 szt,
 • Anna z Szkoły Podstawowej nr 47 – 415 szt,
 • Julia z Przedszkola nr 39 „Sto Pociech” – 707 szt,
 • Sara z Przedszkola nr 43 „U Krecika Szybownika” – 1600 szt,
 • Kacper z Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” – 2400 szt,
 • Martyna z Szkoły Podstawowej nr 56 – 2520 szt,
 • Bruno z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej – 6000 szt.

Kategoria III – Ogłoszenie wyników w konkursie zbiórka baterii.

Zbiórka baterii prowadzona był w placówkach we współpracy z Firmą Remondis, która odbiera zebrane baterie do unieszkodliwiania. Baterie są odpadem niebezpiecznym dla Środowiska i dlatego ich wydzielanie z odpadów i odrębne unieszkodliwianie jest bardzo istotne. Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych baterii, ale tu trzeba zaznaczyć, że ta ilość dzielona jest przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiło 98 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 12.5 ton baterii.

Wyróżnienie ex aequo –  Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole nr 66, Przedszkole Niepubliczne „ Promyczek”,

3 miejsce ex aequo –  Przedszkole nr 18, Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej, Przedszkole Niepubliczne „Muminki”,

2 miejsce – Przedszkole nr 59,

1 miejsce –  Przedszkole nr 70 „Stokrotka”.

Występ  Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkół nr 8 z przedstawieniem „Na spotkanie tęczy” , opiekun Krystyna Siwak.

Kategoria IV – Ogłoszenie wyników w akcji ekologicznej Międzynarodowy Dzień Ziemi:

Do tegorocznej akcji przystąpiło 3.558 dzieci i młodzieży z 35 placówek oświatowych z terenu Bydgoszcz. Udział wziął również Zakład Karny w Bydgoszczy, Areszt Śledczy w Bydgoszczy,  Centrum Integracji Społecznej oraz Rady Osiedli. Wydano  1.125 worków i 8.600 rękawic. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

Wyróżnienia ex aequo – Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 66, Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”.

3 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”

2 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

1 miejsce – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,

Kategoria V – Ogłoszenie wyników w akcji Sprzątanie Świata:

Do akcji przystąpiło 14.515 dzieci i młodzieży z 86 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Areszt Śledczy z Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej oraz Internat Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego. Miasto Bydgoszcz wydało 4.155 worków i 33.650 tys. rękawic. Zebrane odpady, zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

Wyróżnienia ex aequo –  Szkoła Podstawowa nr 27, Przedszkole nr 20,

3 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 11, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,

2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56,

1 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”.

Występ Szkoły Podstawowej nr 43 z prezentacją „Bajkowi ekobohaterowie”, opiekun Edyta Brygman, Lidia Mülhstein.

Kategoria VI – ogłoszenie wyników w konkursie na Małą Formę Sceniczną.

Konkurs przeprowadzany był w Pałacu Młodzieży w 4 kategoriach wiekowych, brano pod uwagę oprawę artystyczną oraz treści ekologiczne. Udział wzięło 645 dzieci i młodzieży z 42 placówek oświatowych.

Kategoria przedszkola

Wyróżnienia ex aequo:

Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka” za piosenkę „Gdy dorosnę”,

Przedszkole Niepubliczne „Serduszko” za prezentację „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”,

Przedszkole nr 70 „Stokrotka” za piosenkę „Nasza planeta”,

Przedszkole nr 66 za prezentację „SOS dla Ziemi”

3 miejsce – ex quo

Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”  za piosenkę „Eko, Eko ekologia”,

Przedszkole Niepubliczne „Muminki” za prezentację „Przepis na zdrowie w ekologicznym ogrodzie”,

2 miejsce – ex quo

Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” za prezentację „Na ratunek Ziemi””,

Przedszkole Dzieciątka Jezus za prezentację „Strażnik przyrody”,

1 miejsce

Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” za piosenkę – wiersz „Ach ten smog”.

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3

Wyróżnienia ex aequo:

Zespół Teatr Malucha ze Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego za prezentację „Dawno temu w plastikowym królestwie”,

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych za prezentację „W krainie szczęścia”,

III miejsce – ex quo:

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi za przedstawienie „Pszczoła marzycielka”,

Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego za przedstawienie ,„Chory komin”,

II miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi za przedstawienie „O czym szumią drzewa”,

I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zespole Szkół nr 8 za przedstawienie „Na spotkanie tęczy”.

Występ Szkoły Podstawowej nr 56 z prezentacją „Zgódź się i ty”, opiekun: Agnieszka Poliszak – Trzosek.

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-7

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 18, prezentacja „Ekowróżka kontra atak Smogów”,

III miejsce  – ex quo:

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, przedstawienie „Ekologiczna baśń bydgoska”,

Zespół Szkół nr 30 Specjalnych, prezentacja „Wędrówka”,

II miejsce – Grupa Teatralna „Za kulisami” z Zespołu Szkół i Placówek nr 1, przedstawienie „Ocean przyszłości”,

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 43, prezentacja „Bajkowi ekobohaterowie”.

Kategoria Gimnazjum

III miejsce – Zespół Szkół nr 31 Specjalnych prezentacja „Dbajmy o nasz świat”,

II miejsce – ex quo

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Sikorskiego, przedstawienie „Na ratunek Ziemi”,

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6, przedstawienie „Cuda ze śmieci – czyli jak Bydguś uczył Bydgusię”,

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56, prezentacja „Zgódź się i ty”,


Ogłoszenie wyników w konkursie najważniejszej kategorii „
Za całokształt działań edukacji ekologicznej”.

W roku szkolnym 2018/2019 w rankingu prowadzonym przez Miasto Bydgoszcz 5 placówek osiągnęło wynik powyżej 100 punktów. Przy punktacji brano pod uwagę zaangażowanie placówki w konkursy i akcje ekologiczne, udział w projektach edukacyjnych takich jak: „Leśna Skrzynia Skarbów – w szkołach podstawowych”, „Leśna Skrzynia Skarbów – w przedszkolach”, „Czy to SmoK – czy SmoG”?,  uzyskanie grantów ekologicznych udział w zajęciach edukacyjnych w jednostkach zajmujących się między innymi edukacją ekologiczną.

 • 5 miejsce – 100,5 punktów – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, konkursie „Mała Forma Sceniczna”, projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów”.

 • 4 miejsce – 105 punktów – Przedszkole nr 66

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, konkursie „Mała Forma Sceniczna”, projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów”. Placówka realizowała także projekt w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego.

 • 3 miejsce – 106,5 punktów – Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, konkursie „Mała Forma Sceniczna”, projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów”.

 • 2 miejsce – 107 punktów – Przedszkole nr 20

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów”.  Placówka realizowała także projekt w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego oraz brała udział w projekcie „ Czy to SmoK, czy SmoG?”

 • 1 Miejsce – 120,5 punktu – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, „Mała Forma Sceniczna”,  projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów”. Placówka realizowała także projekt w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego oraz jest pomysłodawcą i organizatorem projektu „ Czy to SmoK, czy SmoG?”.

 

Gratulujemy

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz