Uwaga mieszkańcy Bydgoszczy!!!

W związku z jesienną porą roku przypominamy o możliwości gromadzenia liści w pojemnikach na odpady zielone, których odbiór odbywa się bez dodatkowych opłat.

Harmonogram odbioru odpadów znajduje się tutaj.

Zasady odbioru odpadów zielonych reguluje Uchwała nr XI/141/15  Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zapraszamy do obejrzenia 15 odcinka Eko News, który dotyczy min sprzątania liści.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz