Uwaga mieszkańcy ulic Osada, Orna, Liściasta i Leszczyna !

Ze względu na trwający remont ulic: Osada, Orna, Liściasta i Leszczyna, z uwagi na braku dojazdu do posesji, nie będzie prowadzony odbiór odpadów bezpośrednio z Państwa nieruchomości.

Na czas remontu zostały podstawione pojemniki zbiorcze, do których należy wrzucać odpady komunalne. Kontenery zostały usytuowane na skrzyżowaniach ulic:

  • Osada/Żytnia
  • Osada/Chłopska
  • Leszczyna/Orna
  • Orna/Kłosowa
  • Leszczyna/Widok

Odpady zmieszane z tych kontenerów będą odbierane w poniedziałki, środy i piątki

Odpady segregowane będą odbierane we wtorki i czwartki

Odpady zielone będą odbierane w soboty.

W trakcie trwania remontu prosimy nie wyrzucać odpadów do pojemników znajdujących się na terenie państwa nieruchomości, gdyż nie ma możliwości ich odbioru. Wszystkie odpady komunalne znajdujące się  obecnie w pojemnikach na terenie Państwa nieruchomości zostaną odebrane, gdy tylko nastąpi taka możliwość.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz