Uwaga przedsiębiorcy – wpis do BDO

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku.

BDO prowadzi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Praktyczne informacje: https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz