Uwaga! Remont ul. Pijarów – zmiany w odbiorze odpadów komunalnych

Ze względu na trwający remont całej ulicy Pijarów do czasu zakończenia prac budowlanych, w przypadku braku dojazdu do posesji, nie będzie prowadzony odbiór odpadów bezpośrednio z Państwa nieruchomości. W trakcie trwania remontu prosimy nie korzystać z pojemników znajdujących się na terenie państwa nieruchomości, gdyż nie ma możliwości ich odbioru. Wszystkie odpady komunalne znajdujące się  obecnie w pojemnikach na terenie Państwa nieruchomości zostaną odebrane, gdy tylko nastąpi taka możliwość.

Na czas remontu zostały podstawione pojemniki zbiorcze, do których należy wrzucać odpady komunalne. Kontenery zostały usytuowane na skrzyżowaniach ulic:

  • Pijarów/Nakielska
  • Pijarów/Zapłotek

Odpady zmieszane z tych kontenerów będą odbierane w poniedziałki, środy i piątki

Odpady segregowane będą odbierane we wtorki i czwartki

Odpady zielone będą odbierane w soboty.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz