W Bydgoszczy ruszył nabór dla Ekoprojektów

Podczas dzisiejszego, 21 października briefingu w International School of Bydgoszcz zastępca prezydenta Michał Sztybel poinformował o nowym projekcie ekologicznym dla mieszkańców. Ekoprojekty, bo o nich nowa, to najnowsza propozycja skierowana do organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół i przedszkoli oraz osiedli.

Naszym nadrzędnym celem jest edukacja ekologiczna mieszkańców, promowanie zachowań proekologicznych oraz zachęcanie do działań i aktywności w obszarze ochrony środowiska. Jak mówił podczas briefingu zastępca prezydenta Michał Sztybel – chcąc dobrze wykorzystać energię mieszkańców planujemy co miesiąc przyznawać drobne granty najciekawszym projektom ekologicznym.

Będziemy nagradzać projekty oraz inicjatywy w obszarze segregacji, selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów oraz dbania o czystość Bydgoszczy.

Co miesiąc 3 najciekawsze projekty otrzymają nagrodę w wysokości do 2000 zł.

Pieniądze można przeznaczyć na zakup materiałów do realizacji projektu lub po jego zrealizowaniu.

Kto może otrzymać nagrodę:
• bydgoskie stowarzyszenia i fundacje,
• bydgoskie placówki oświatowe (szkoły, przedszkola),
• bydgoskie uczelnie wyższe,
• jednostki pomocnicze miasta Bydgoszczy – osiedla,
• organizacje pozarządowe działające w Polsce.

Zasady ogólne:
Projekt może mieć charakter stacjonarny lub terenowy. Działanie powinno aktywizować dzieci, młodzież lub inne grupy wiekowe do działań ekologicznych. Projekt powinien dotyczyć szeroko pojętej tematyki odpadowej, segregacji, selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów oraz dbania o czystość Bydgoszczy, a jego realizacja powinna przyczyniać się do wzrostu świadomości ekologicznej uczestników projektu.

Wnioski można składać przez cały rok.
Spośród zgłoszeń przesłanych w danym miesiącu, do 15 dnia następnego miesiąca zostaną wyłonione najlepsze projekty. Wyniki będą podawane na stronie czystabydgoszcz.pl. Nie zakładamy terminu końcowego składania wniosków. Program realizowany będzie aż do wyczerpania się pomysłów i środków na ekoprojekty.

Jak składać wnioski:
Wnioski można przesyłać w sposób tradycyjny pocztą na adres Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 1, pok. 100A, 85-102 Bydgoszcz, składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres eko@um.bydgoszcz.pl.

Dodatkowe informacje o ekoprojektach można uzyskać pisząc na adres: eko@um.bydgoszcz.pl

Ocena projektów:
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję opiniującą powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Ocenie podlegać będzie efekt ekologiczny projektu w szczególności:
– czy dzięki realizacji danego projektu nastąpi wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu,
– wartości materialne i niematerialne, które działanie po sobie pozostawi oraz możliwość wykorzystania projektu w innych działaniach edukacyjnych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz lub inne podmioty,
– czy projekt ma charakter jednorazowy, czy jego efekt ekologiczny będzie trwał także po jego zakończeniu.

Formularze do zgłoszeń:

Zgłoszenie – formularz do ubiegania się o ekoprojekt do pobrania TUTAJ
Regulamin przyznawania nagród za ekoprojekty dostępny TUTAJ
Sprawozdanie TUTAJ
Rodo TUTAJ

Warto wiedzieć:

Od września ruszyły w szkołach konkursy na zbiórki baterii i nakrętek
Co roku nagradzamy szkoły i przedszkola najbardziej zaangażowane w zbiórkę baterii. Podobnie w przypadku konkursu na zbiórkę nakrętek. Dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży z kilkudziesięciu bydgoskich placówek dochód ze sprzedaży nakrętek możemy przekazać na cel charytatywny. W tym roku również wspieramy leczenie i rehabilitację Bartka Gałczyńskiego z Bydgoszczy. Szkoły nadal  mogą zgłaszać chęć udziału w akcji.

Akcja „Czysta Bydgoszcz. Podejmij wyzwanie”
To trzeci rok w którym wspieramy akcje sprzątania organizowane przez mieszkańców. Tylko w tym roku kilkuset bydgoszczan skorzystało z naszego wsparcia w postaci worków, rękawic i odbioru odpadów. Każdy uczestnik otrzymał ekologiczny upominek. Sprzątać można nadal zgłaszając się przez specjalny formularz.

EKOKLUBY – Podejmij wyzwanie.
To kolejny sezon akcji Ekokluby skierowanej do klubów sportowych. Do sprzątania przystąpili kajakarze, piłkarze, pływacy, łyżwiarze, wioślarze i wielu innych młodych sportowców. Wszystkie kluby, które zorganizowały akcje otrzymały vouchery na zakup sprzętu sportowego, a sportowcy dodatkowo drobne upominki.  Kolejne kluby będą sprzątały jeszcze w tym roku.
Od początku 2021 roku wspólnie z Ekoklubami i mieszkańcami zorganizowaliśmy 50 akcji sprzątania na bydgoskich osiedlach.

Edukujemy w szkołach
Bydgoska EkoAkademia – kontunuujemy również projekt edukacyjny dedykowany, dzieciom i młodzieży. Przygotowaliśmy gotowe pakiety materiałów edukacyjnych, scenariusze lekcji  dotyczące segregacji odpadów i recyklingu, z których mogą skorzystać nauczyciele i uczniowie. Szczegóły można znaleźć na stronie czystabydgoszcz.pl

[źróło bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz