Woda w mieście – jak ją zagospodarować? Zapraszamy online

W piątek (9 kwietnia) odbędzie się spotkanie eksperckie po hasłem „Woda w mieście – jak ją zagospodarować”. Zachęcamy do śledzenia transmisji dostępnej w internecie.

Intensywne opady deszczu, podtopienia i powodzie, niebezpieczne burze i huraganowe wiatry to tylko niektóre ekstremalne zjawiska pogodowe, które coraz częściej występują w Polsce i narażone na nie są nieprzystosowane do tego miasta.

Nadmiar wody to nie jedyny problem miejskiej infrastruktury. To także sytuacja odwrotna: ekstremalne upały i długie okresy suszy. Miasta muszą radzić sobie z niedoborem wody w okresie letnim. Wszyscy doskonale pamiętamy sytuację ze Skierniewic w 2019 roku, kiedy w przysłowiowym kranie przestała do mieszkańców dopływać woda. Rozsądne i właściwe gospodarowanie wodą w miastach pozwala uniknąć takiej sytuacji.

W świetle tych zjawisk zapraszamy do wysłuchania ekspertów, którzy opowiedzą o „Wodzie w mieście – jak ją zagospodarować”. Poznamy rozwiązania i plany dotyczące Bydgoszczy, a także innych miast. Spotykamy się już 9 kwietnia 2021 roku, o godz. 11:00.

W spotkaniu udział wezmą:

  • dr Aneta Afelt – hydrolog, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW; w kontekście szerokiego opisu problemu kryzysu wodnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarowania wodą w miastach;
  • Stanisław Drzewiecki – Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
  • Aleksandra Kowalska – Zastępca dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urząd Miasta  Bydgoszcz, w kontekście wykonalności założeń systemowych, a także aktów prawa miejscowego oraz narzędzi dotyczących zrównoważonego gospodarowania wodą w mieście, w tym planowanej strategii i planu działania dotyczącego gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym w ramach projektu CWC;
  • dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Infrastruktury, w konspekcie wdrożonych, planowanych zmian systemowych dotyczących gospodarowania wodą w samorządach miejskich;

Debatę poprowadzi: Ewa Świerkula – moderator z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Debata transmitowana będzie na portalu ChrońmyKlimat.pl, oraz na social mediach: Facebook portalu ChrońmyKlimat, facebook Instytutu na rzecz Ekorozwoju, oraz na LinkedIn Instututu na rzecz Ekorozwoju.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach (CWC) promującego oszczędzanie wody, w tym wykorzystywanie niekonwencjonalnych zasobów wodnych, metody gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej, a także rozwiązania odzyskiwania wody szarej na poziomie miasta. Projekt CWC ma na celu wsparcie gmin w reformowaniu miejskich systemów infrastruktury wodnej poprzez zastosowanie podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym. W trakcie spotkania chcielibyśmy poruszyć problem kryzysu wodnego od strony naukowej, zdefiniować problemy z jakimi borykają się miasta, jakie mają do tego narzędzia systemowe, oraz lokalne, a przede wszystkim w jaki sposób im przeciwdziałać. Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny, ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców miast, oraz ich zarządców na problemy związane z wodą.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz