Wolne miejsca w projekcie „Leśna Skrzynia Skarbów” dla przedszkoli

Informujemy, że w „Projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów” dla przedszkoli są jeszcze wolne miejsca.

„Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej, wypożyczone z Nadleśnictwa Żołędowo, KPCEE oraz podarowane przez uczestników projektu, a także „Leśną Niespodziankę” – dary lasu. Celem ogólnym projektu jest propagowanie wiedzy o lesie, kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych.

W każdej skrzyni są lornetki, lupy, miary, kompasy, mikroskop, makiety drzew, zwierząt i grzybów, zestaw podkładek do odbitek o tematyce przyrodniczej, mikroskop z gotowymi preparatami i pustymi szybkami do robienia własnych preparatów, „Poradnik młodego tropiciela”, gry planszowe oraz książki .

Wszystkie dzieci przystępujące do projektu otrzymują książkę „Las – bogate siedlisko roślin i zwierząt” (autor: Grażyna Szczepańczyk, ilustrator: Krystyna Karpińska).

Skrzynia w ciągu roku szkolnego wędruje po szkołach według ustalonego harmonogramu. Na zakończenie projektu nauczyciele przygotowują sprawozdanie z podjętych działań, a dzieci według własnego pomysłu, klasową leśną skrzynię skarbów.

Zainteresowane udziałem placówki zachęcamy do wyboru terminu i ścieżki i przesłania zgłoszenia na adres ewa.dyla@um.bydgoszcz.pl

Szczegółowe informacje tutaj

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz