Wspólnie podejmujemy wyzwania

CZYSTA BYDGOSZCZ – PODEJMIJ WYZWANIE 2022

Od 2019 wspólnie z mieszkańcami organizujemy akcje sprzątania. Akcja „Czysta Bydgoszcz – Podejmij wyzwanie” trwa od 1 marca do 31 grudnia każdego roku. Zadanie polega na zgłoszeniu zaśmieconych miejsc w Bydgoszczy, a następnie posprzątaniu ich.

Chęć udziału w akcji należy dokonać poprzez wypełnienie zgłoszenia (formularz jest dostępny TUTAJ)  Podpisany skan zgłoszenia należy przesłać na adres eko@um.bydgoszcz.pl.

fot. Weronika Poczwardowska
  • W ramach akcji „Czysta Bydgoszcz – Podejmij wyzwanie” Miasto Bydgoszcz przekaże worki do zbierania śmieci i rękawice oraz zapewni odbiór odpadów.
  • Uczestnicy akcji otrzymają upominki (maksymalnie 30 na akcję).
  • Po akceptacji zaproponowanego miejsca na akcję przez koordynatora odbiera on worki i rękawice oraz upominki dla uczestników w Biurze Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 2 pok. 3 (I piętro).

Szczegóły i zasady organizacji znajdują się w regulaminie dostępnym TUTAJ.

KONTAKT:

eko@um.bydgoszcz.pl,

tel: 52 58 58 482

bieżące informacje:

fb: www.facebook.com/CzystaBydgoszcz

instagram: www.instagram.com/czystabydgoszcz

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz