Wspólnie z mieszkańcami tworzymy Zielone Miasto

Bydgoszcz znalazła się w pierwszej piątce Zielonych Miast rankingu Europolis

Miasto Bydgoszcz zamyka pierwszą piątkę rankingu polskich miast na rzecz klimatu, środowiska i zdrowia mieszkańców.

Zielone Miasta (green cities) wpisują się w założenia zrównoważonego rozwoju, który w rozumieniu raportu tzw. Komisji Brundtland (WCED 1987) ma umożliwiać zaspokajanie potrzeb współczesnych społeczeństw bez zmniejszania szans przyszłych pokoleń. Jak wyjaśniają organizatorzy – Do jego osiągnięcia konieczne są zintegrowane działania w trzech wymiarach – ekonomicznym, społecznym i środowiskowym – które umożliwiają wprowadzenie nowych rozwiązań oraz, co równie ważne, zakorzenienie ich w mentalności obywateli.

Mocne strony Bydgoszczy to aktywna społeczność lokalna, która jest kluczem do skutecznych działań każdego samorządu. W tej kategorii spośród metropolii i miast wojewódzkich do grona liderów zakwalifikowała się jedynie Bydgoszcz. Pod uwagę brano m.im. zużycie prądu, energii, wody (w przeliczeniu na mieszkańca) segregację i zużycie odpadów oraz inicjatywy lokalne.

Ranking stworzony przez ekspertów Fundacji im. Robarta Schumana powstał na bazie syntetycznego wskaźnika wyliczonego na podstawie pięciu subindeksów: indywidualny transport elektryczny, transport publiczny, działania na rzecz jakości powietrza, społeczność lokalna oraz zdrowie publiczne. W każdej z kategorii miasta mogły zdobyć maksymalnie 100 punktów, które były przyznawane na podstawie 30 mierników ilościowych i jakościowych. Do wyliczeń wykorzystano ogólnodostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego (i Banku Danych Lokalnych), archiwum Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Biuletyny Informacji Publicznej, mapy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także dane otrzymane bezpośrednio od miast – z urzędów oraz od przedsiębiorstw komunikacyjnych.

Na początku stawki znalazły się Lublin, Katowice, Łódź oraz Siedlce którym serdecznie gratulujemy!

Cały raport można znaleźć TUTAJ.

[źródło: serwis samorządowy PAP]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz