Od 1 czerwca otwarte wszystkie PSZOKi

Od 1 czerwca 2020 r. zostanie przywrócone funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jasinieckiej 7a w Bydgoszczy.

Przypomnijmy, że PSZOKI zostały zamknięte w dniu 16 marca 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa, a 20 kwietnia 2020 r. przywrócono funkcjonowanie Punktów przy ul. Inwalidów oraz Ołowianej. Tym samym od 1 czerwca, wszystkie PSZOKi będą już funkcjonowały w normalnym wymiarze godzinowym.

Punkty czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

Dane kontaktowe otwartych miejskich punktów PSZOK:
ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,
ul. Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24.
ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

Jednocześnie w związku z aktualną sytuacją epidemiczną ustalamy następujące zasady obowiązujące klientów:
– Obowiązywać będą limity w ilości klientów obsługiwanych jednocześnie na terenie PSZOK (max. 2 dostarczających odpady) – pozostałe pojazdy z odpadami oczekiwać będą przed bramą wjazdową,
– Klienci, zgodnie z aktualnymi przepisami, zobowiązani są posiadać założone maseczki zasłaniające usta i nos z uwagi na przebywanie w strefie publicznej,
– Zgodnie z Regulaminem PSZOK – odpady powinny być dostarczone selektywnie, aby umożliwić sprawną obsługę oczekujących,
– Nie należy dostarczać odpadów z lokali objętych kwarantanną.

Więcej informacji na temat PSZOKów i przyjmowanych odpadów tutaj

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz