Wybierz się na spacer śladami pomników przyrody

Pomniki przyrody są nie tylko bardzo cennymi świadkami historii naszego miasta, ale również edukatorami dla pokoleń mieszkanek i mieszkańców. Obecnie w Bydgoszczy mamy ponad sto pomników na terenie całego miasta. To głównie drzewa o okazałych rozmiarach, sylwetkach i wieku szacowanym na kilkaset lat. Najwięcej cennych okazów znajdziemy w Centrum.

Spacer śladami pomników przyrody
W celu upowszechnienia wiedzy na temat ochrony przyrody, kształtowaniu postaw proekologicznych, poznaniu różnorodności biologicznej oraz łączeniu aktywnego wypoczynku z rolą dydaktyczną, powstała ścieżka dydaktyczna, tematycznie związana z ochroną przyrody skupioną wokół licznych pomników przyrody w centrum miasta. Na trasie o długości ok. 3 km, w centralnej części  Bydgoszczy, wyznaczono 18 przystanków usytuowanych w sąsiedztwie pomników przyrody.

Spacerując ścieżką poznamy różne gatunki drzew, które zostały uznane za pomniki przyrody. Są wśród nich m.in. wiąz szypułkowy, topola czarna i platan klonolistny rosnący na terenie Parku Kazimierza Wielkiego, głóg dwuszyjkowy znajdujący się przy ul. Kołłątaja 4, miłorząb dwuklapowy przy ul. Gimnazjalnej 2, czy klon srebrzysty, którego możemy podziwiać przy ul. Kopernika 1. Okazy mają nie tylko duże znaczenie dla nauki, ale wpływają także na ocenę estetyki krajobrazu, zwiększając jego różnorodność. Ścieżki dydaktyczne oraz pomniki przyrody są coraz chętniej odwiedzane przez mieszkańców. Na ich terenie organizowane są wycieczki klasowe, zajęcia terenowe i rajdy rowerowe. Przybliżają one wiedzę na temat pomników przyrody, stanowią ważny element edukacji środowiskowej, przyczyniają się do zwiększenia zasobu wiedzy, dbania i poszanowania przyrody oraz upowszechniania aktywnego wypoczynku na łonie natury. Pomniki przyrody wymagają stałej obserwacji stanu zdrowotnego oraz zabiegów ochronnych. Do najczęstszych prac mających na celu poprawę stanu drzew, należy montaż wiązań elastycznych oraz cięcia korekcyjne.

Warto wiedzieć:
Pomnikami przyrody mogą zostać pojedyncze drzewa bądź ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej bądź historycznej. Pomnikiem przyrody może zostać również m.in.: krzew, głaz lub  źródło wyróżniające się swoimi cechami spośród innych tworów przyrody, np. rozmiarem kształtem, znaczeniem krajobrazowym i historycznym. Wniosek o ustanowienia pomnika przyrody może złożyć każda osoba. Pismo w tej sprawie, zawierające informacje o proponowanym pomniku przyrody (np. gatunek drzewa) w tym dane umożliwiające lokalizację okazu, należy skierować do Przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy.

Zachęcamy do wybrania się na spacer trasą ścieżki dydaktycznej „Pomniki przyrody centrum Bydgoszczy” i odnalezienia bezcennych świadków kilkusetletniej historii. Folder o bydgoskich pomnikach przyrody znajduje się tutaj.

Źródło: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/wybierz-sie-na-spacer-sladami-pomnikow-przyrody/

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz