Zachęcamy do oddania głosu na temat ochrony pszczół w Bydgoszczy

Zachęcamy do oddania głosu na temat ochrony pszczół w Bydgoszczy

Informujemy, że Miasto Bydgoszcz przystąpiło do realizacji projektu o akronimie BeePathNet pod nazwą „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie (Building and Connecting Urban Bee-aware Cities in Europe), którego celem jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowania owadów zapylających.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest rozpoznanie i zebranie grupy osób prywatnych i podmiotów zainteresowanych ochroną pszczoły miodnej w Bydgoszczy – potencjalnych interesariuszy. To właśnie ze strony interesariuszy powinny być sformułowane oczekiwania, pomysły i ogólna wizja ochrony pszczoły miodnej w Bydgoszczy, by na tej podstawie zostały wytypowane ostateczne kierunki działań. Propozycje mogą zmierzać w kierunku działalności na płaszczyźnie edukacji, tworzenia nasadzeń roślin miododajnych, zakładania pasiek itp. w zależności od rozpoznania oczekiwań bydgoszczan i podmiotów działających na terenie naszego miasta.

Ww. ustalenia będą podstawą do przygotowania wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację zaplanowanych działań w ramach programu URBACT III na lata 2014-2020 Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W celu rozpoznania oczekiwań potencjalnych interesariuszy zainteresowanych projektem w zakresie ochrony pszczoły miodnej, zachęcamy Państwa do wypełnienia załączonej ankiety i przekazania swoich uwag, przemyśleń i pomysłów na adres: wgk@um.bydgoszcz.pl do dnia 8 czerwca 2018 r.

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony omawianemu zagadnieniu czas.

ANKIETA-pszczoły

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz