Zaczynamy kolejny sezon z Ekoklubami

EKOKLUBY 2022

Akcja jest skierowana do zawodników bydgoskich klubów sportowych i polega na zgłoszeniu zaśmieconego miejsca w Bydgoszczy, a następnie posprzątaniu tego terenu. Wszystkie sekcje klubów sportowych, które wypełnią warunki określone w regulaminie (dostępnym TUTAJ) otrzymają voucher w wysokości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego lub działalność statutową służącą młodym sportowcom.

Celem akcji jest edukacja ekologiczna oraz aktywizacja młodych sportowców w działania na rzecz poprawy estetyki i czystości najbliższego otoczenia, kształtowanie postaw obywatelskich i prośrodowiskowych oraz odpowiedzialności za wspólne dobro, a także promowanie zachowań proekologicznych oraz identyfikowanie się z miastem.

WTS Astoria
Juventus Academy Bydgoszcz

Założenia

  1. Akcja trwa od 1 marca do 15 grudnia każdego roku.
  2. W okresie trwania akcji sekcja danego klubu sportowego może otrzymać maksymalnie dwa vouchery.
  3. W ramach akcji „EKOKLUBY” Miasto Bydgoszcz przekaże worki do zbierania śmieci i rękawice oraz zapewni odbiór zebranych odpadów.
  4. W każdym sprzątaniu musi uczestniczyć minimum 10 osób włączając osoby dorosłe.
  5. Chęć udziału w akcji dokonuje pełnoletni koordynator, który wypełnia zgłoszenie (dostępne TUTAJ) i przesyła je na adres eko@um.bydgoszcz.pl.

 

Kontakt:

eko@um.bydgoszcz.pl,

tel: 52 58 58 482

fb: www.facebook.com/CzystaBydgoszcz

instagram: www.instagram.com/czystabydgoszcz

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz