Zadbajmy razem o czystą Bydgoszcz.

Wiosna coraz bliżej. Zadbajmy o porządki nie tylko w domach i mieszkaniach, ale także w naszym mieście.

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do włączenia się w akcję sprzątania i usuwania dzikich wysypisk. Jeśli znasz miejsce nielegalnego wyrzucania czy gromadzenia odpadów wyślij zgłoszenie do Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres odpady@um.bydgoszcz.pl.

Dzięki współpracy Miasta z mieszkańcami Bydgoszczy w roku 2016 udało się usunąć 166 dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenach miejskich o łącznej objętości ponad 2070,20 m3.

Koszt usunięcia ww. wysypisk wyniósł 190.446,80 zł.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy podlega karze grzywny do 1000 zł.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz