Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ma 4 lata

Cztery lata temu, 29 lutego 2016 r. spółka ProNatura ostatecznie odebrała inwestycję od włoskiego wykonawcy. Tym samym Bydgoski system gospodarki odpadami wzbogacił się o ostatnie, najważniejsze ogniwo.

Realizacja inwestycji, przełomowej dla gospodarki odpadami w regionie rozpoczęła się 31 marca 2008 r. Koszt projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, zgodnie z umową o dofinansowanie unijne, wyniósł: 522 571 276 zł (kwota unijnego wsparcia to 255 773 152 zł). Wybudowanie ekoelektrociepłowni zapewniło nie tylko wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie redukcji składowania odpadów na składowiskach i odzysku surowców, pozwoliło też uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej.

ZTPOK to nowoczesna, spełniająca kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii instalacja, bezpieczna dla ludzi i środowiska, odzyskująca energię cieplną i elektryczną. W ramach Projektu wybudowano także Stację Przeładunkową Odpadów (SPO) w Toruniu oraz Kompostownię przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy.
26 listopada 2015 r. po 787 dniach od wbicia pierwszej łopaty symbolicznie oddano instalację do użytku. Natomiast 29 lutego 2016 r. spółka ProNatura przejęła do eksploatacji ZTPOK.

Powierzchnia zabudowy ekoelektrociepłowni wynosi 19 tys. m2, poszczególne elementy zakładu rozmieszczone są na otoczonej lasem, pięciohektarowej działce. W Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych utylizowane są niesegregowane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Od przejęcia przez ProNaturę do stycznia br., do instalacji dostarczono ponad 650 tys. ton odpadów. Warto przypomnieć, że wydajność nominalna bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wynosi 180 tys. Mg odpadów rocznie.
Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię, zamieniając ją na prąd i ciepło. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej wyniosła prawie 255 tys. MWh, a energii cieplnej ponad 2 miliony GJ. Łączna moc cieplna jaką jest w stanie wygenerować ZTPOK wynosi 27,7 MW z jednoczesnym udziałem mocy generowanej do sieci energetycznej na poziomie 9,2 MW. Ilości te mogą zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy.

Bydgoski system gospodarki odpadami, którego ostatnim i najważniejszym ogniwem jest Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, co roku zwiedzany jest przez dzieci i młodzież, mieszkańców Bydgoszczy, ekspertów z branży czy przedstawicieli instytucji i miast.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz