Jubileuszowa Leśna Skrzynia Skarbów

 

W piątek tj. 7 czerwca w Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Żołędowo, odbyło się zakończenie jubileuszowej, bo już dziesiątej ,,Leśnej Skrzyni Skarbów”. W roku szkolnym 2018/2019 do projektu edukacyjnego przystąpiło 60 przedszkoli i 25 szkół podstawowych z Bydgoszczy i okolic.
Gospodarz, nadleśniczy Krzysztof Sztajnborn, rozpoczął imprezę powitaniem gości i zaproszeniem do wspólnego świętowania. Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowania dziesięciu lat istnienia ,,Leśnej Skrzyni Skarbów”. Pomysłodawczyni projektu Ewa Turska z Przedszkola Niepublicznego ,,Tęcza” w Bydgoszczy podziękowała wszystkim osobom, bez których przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku.

Po oficjalnym rozpoczęciu nadszedł czas na integrację i naukę poprzez zabawę. Tym razem osobami biorącymi udział w zajęciach nie były dzieci, a nauczyciele – koordynatorzy projektu w przedszkolach i szkołach. Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli przygotowali dziesięć stanowisk z różnymi zadaniami do wykonania i ulokowali je w parku przy nadleśnictwie. Zasady zabawy przedstawiła Grażyna Szczepańczyk ze wspomnianego wyżej KPCEN. Integracji sprzyjał fakt, że nauczyciele zostali przydzieleni losowo do dziesięciu grup. Uczestnicy stanęli przed zadaniem wykonania rozmaitych czynności – m.in. tworzyli pamiątkowy plakat, układali nowy tekst do melodii znanej wszystkim piosenki ,,Pieski małe dwa”, segregowali śmieci przy pomocy robota. Wszystkie aktywności wykonywali z zaangażowaniem i ogromnym zapałem.

Jesienią w ramach projektu ,,Leśna Skrzynia Skarbów” leśnicy z Nadleśnictwa Żołędowo, zorganizowali konkurs pn. ,,Żołędziowe zbiory”. Polegał on na zbiorze żołędzi oraz kasztanów i dostarczeniu ich do wybranych leśnictw. Warto wspomnieć, że wygrało Przedszkole nr 18 w Bydgoszczy, które dostarczyło aż 1588 kg kasztanów i 328 kg żołędzi. Podczas piątkowej uroczystości nadleśniczy Krzysztof Sztajnborn nagrodził najlepszych uczestników tego konkursu.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie nagród wszystkim placówkom, które brały udział w projekcie ,,Leśna Skrzynia Skarbów” i spełniły warunki regulaminu.
Upominki i pamiątkowe medale dla szkół podstawowych wręczył Adam Musiała – Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Kazimierz Stosik – wieloletni inżynier nadzoru i edukator w Nadleśnictwie Żołędowo (obecnie inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Szubin) nazwany ,,Ojcem Leśnej Skrzyni Skarbów” oraz nadleśniczy Krzysztof Sztajnborn, który od samego początku angażuje się w realizację założonych w ramach projektu działań.

Przedszkola otrzymały nagrody z rąk Jarosława Chłąda z Nadleśnictwa Bydgoszcz, Piotra Tabaki – zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Żołędowo i Adama Markiewicza – inżyniera nadzoru Nadleśnictwa Żołędowo.

Szczególne podziękowania należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Żołędowie, które upiekły przepyszne domowe ciasta i tym samym wzbogaciły imprezę o słodki poczęstunek.
Jednym z warunków regulaminu projektu, było wykonanie wystawy prezentującej prace dzieci stworzone w ramach zajęć z ,,Leśną Skrzynią Skarbów”. Wystawy można oglądać do 23 czerwca w siedzibie Nadleśnictwa Żołędowo.

Czym jest ,,Leśna Skrzynia Skarbów”?
To projekt edukacyjny, polegający na realizowaniu w placówce tematyki leśnej, przyrodniczej i ekologicznej w oparciu o materiały dydaktyczne, które zawiera ,,Leśna Skrzynia Skarbów”. Adresowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych z Miasta Bydgoszczy oraz wybranych z województwa kujawsko-pomorskiego. Skrzynia wędruje po placówkach biorących udział w projekcie według ustalonego wcześniej harmonogramu.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Ewa Turska z Przedszkola Niepublicznego ,,Tęcza” w Bydgoszczy. Projekt powstał w partnerstwie z Nadleśnictwem Żołędowo, Miastem Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej.
,,Leśna Skrzynia Skarbów” objęta jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym miesięcznika ,,Bliżej Przedszkola” i portalu ,,Zielona Lekcja”.

 

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz