Zapraszamy do punktów doradczych

Wycena inwestycji, dotacje z różnych źródeł na wymianę ogrzewania, termomodernizację i fotowoltaikę. Czekamy w ekopunktach w Śródmieściu i na Miedzyniu.
Z bezpłatnego doradztwa można skorzystać w dwóch lokalizacjach:

  1. Centrum — ulica Gdańska 5 (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu)

poniedziałki w godzinach:16.00–19.30

środy w godzinach: 16.00–19.30

rejestracja wizyt domowych: tel. 786 653 426

  1. Miedzyń — ulica Pijarów 4, pokój 114 (Zespół Szkół nr 8)

wtorki w godzinach:16.00–19.30

czwartki w godzinach:16.00–19.30

rejestracja wizyt domowych: tel. 786 653 426

*punkty obsługiwane są przez konsorcjum PZR Bydgoski Alarm Smogowy Fundacja EkoRozwoju

*zadanie finansowane z funduszy europejskich i NFOŚiGW – projekt Czy wiesz czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna Life-Mappingair/pl

W punktach doradczo – konsultacyjnych na mieszkańców czekają eksperci ekologiczni, którzy zapewnią bezpłatną pomoc w pozyskaniu informacji o dotacjach na wymianę ogrzewania, o tym,  jak można łączyć różne źródła dofinansowania (dotację miejską i wsparcie z rządowego programu Czyste Powietrze), jak otrzymać dofinansowanie na termomodernizację i odnawialne źródła energii oraz o korzyściach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z wymiany ogrzewania, z poprawy efektywności energetycznej budynków i zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Będzie też można uzyskać informacje o obowiązującej w naszym województwie uchwale antysmogowej (więcej o uchwale TUTAJ).

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Wrocławski, we współpracy z Miastem Bydgoszcz i Politechniką Wrocławską i finansowany w ramach  instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działanie realizowane jest na zlecenie Miasta Bydgoszczy przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju z Torunia oraz Bydgoski Alarm Smogowy i Fundacją EkoRozwoju z Wrocławia. Więcej informacji na stronie mappingair.meteo.uni.wroc.pl.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz