Zieleńmy się z Ekobudowlanymi 20 maja!

Jesienią ubiegłego roku młodzież bydgoskiej Budowlanki pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych rozpoczęła zmagania w ogólnopolskim konkursie „Ekobohaterzy”. Jest on realizowany w ramach projektu pt.: „Ekobohaterzy jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Organizatorem konkursu jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Uczniowie wykonali szereg zadań, m. in. WebQuest, scenariusz ekolekcji. W finale konkursu znalazło się tylko 8 szkół, a wśród nich Zespół Szkół Budowlanych.

Ostatnia misja bydgoskich Ekobohaterów to realizacja kampanii społecznej na rzecz poprawy jakości powietrza pod hasłem: Odetchnij – bądź częścią rozwiązania, a nie zanieczyszczania!, która  została zaprojektowana w poprzednim etapie konkursu. Jej celem jest przede wszystkim wsparcie lokalnych władz i organizacji w walce z zanieczyszczeniem środowiska, zachęcanie Bydgoszczan do wymiany bezklasowych pieców tzw. kopciuchów, korzystania z odnawialnych źródeł energii,  propagowanie informacji na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka i powiązaniach z efektem cieplarnianym oraz zanieczyszczeniem wód. Przedsięwzięcie wsparło już wiele instytucji i firm. Również Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy  poparł projekt kampanii i zadeklarował współpracę w jego realizacji.

Jednym z działań kampanii jest organizacja spotkania dla mieszkańców Bydgoszczy, które będzie opierało się na wyjaśnieniu szkodliwości starych pieców i przekazaniu informacji o możliwości uzyskania dopłat do ich wymiany. Zostaną przedstawione korzyści wykorzystywania ekologicznych źródeł energii i oferty firm wykonawczych. Odbędzie się również sesja doradcza z udziałem ekspertów, której celem będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Planowane są też zajęcia ekologiczne w przedszkolach.

Już 20 maja, w imieniu zespołu konkursowego z bydgoskiej Budowlanki, zapraszamy na pierwsze wydarzenie  – Zieleńmy się!  Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie
i Facebooku Ekobudowlanych tutaj.

 

 

 

 

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz