Zimowe liczenie ptaków w 2018 roku

Zimowe liczenie ptaków w 2018 roku

W dniu 28 stycznia br. w całej Polsce, miało miejsce zimowe liczenie ptaków, organizowane przez Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP.
W Bydgoszczy do akcji przystąpiło Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, którego członkowie i sympatycy, pod opieką merytoryczną bydgoskiego ornitologa Pana Dawida Kilona, stworzyli grupę liczącą ptaki na wybranych odcinkach  Brdy i Wisły w Bydgoszczy.

Łącznie stwierdzono ok. 780 ptaków, wśród których rozpoznano 33 gatunki. Prócz licznie występujących ptaków wodnych krzyżówek (350) i łysek (50) zaobserwowano rzadsze nurogęsi (35), krakwy (20), łabędzie nieme (10). Atrakcją były bielaczki, czaple białe, czaple siwe i zimorodki. Grupie udało się zaobserwować niezwykle rzadkie gatunki: kormorana małego i sokoła wędrownego. Gratulujemy!

Zimowe liczenie ptaków stanowiło kontynuację programu pn. „Przywrócić Wisłę – grupa birdwatching”, realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu w 2017 roku, a dofinansowanego przez Miasto Bydgoszcz – Bydgoskie Centrum Informacji.

Stowarzyszenie planuje kolejne wyprawy przyrodnicze w 2018 roku i zaprasza zainteresowanych na Facebook’a – Wisła 774 Fordon, gdzie znajduje się więcej informacji o tegorocznej akcji, wyprawach w 2017 roku i zdjęcia.

Miłośnicy przyrody mają okazję wziąć udział w kolejnej ornitologicznej wycieczce po Bydgoszczy już w ten weekend, w sobotę 3 lutego br., organizowanej tym razem przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem:

http://bydgoszcz.carpediem.cd/events/5658802-spacer-ornitologiczny-at-miejskie-centrum-kultury-w-bydgoszczy/

Dziękujemy Stowarzyszeniu Miłośników Starego Fordonu za udostępnienie danych z zimowego liczenia ptaków w 2018 roku.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz