Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK

Wszystkie osoby, które zaplanowały odwiedziny w bydgoskich PSZOKACH w najbliższych dniach, informujemy o jednodniowej zmianie godzin funkcjonowania punktów.

W dniu 22 listopada (najbliższy wtorek) Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, będą miały przerwę techniczną w godzinach:

  • ul. Inwalidów 15, 8:00-11:00,
  • ul. Jasiniecka 7a, 11:00-14:00,
  • ul. Ołowiana 43, 14:00-17:00.

Przypominamy, że do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy) wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej. Są to:

 

–  chemikalia, resztki farb i lakierów,

– przeterminowane leki,

– odzież i tekstylia,

– zużyte baterie i akumulatory,

– drewno zawierające substancje niebezpieczne,

– plastik twardy i styropian opakowaniowy np. po sprzęcie RTV i AGD,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– odpady budowlane i rozbiórkowe,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton,

– płyty CD, DVD,

– odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

– metale oraz odpady opakowaniowe z metali,

– odpady opakowaniowe ze szkła (np. słoiki, butelki) oraz szkło płaskie  (np. lustra, szyby),

– papier (np. makulatura, gazety, kartony),

– odpady ulegające biodegradacji,

– popioły z palenisk domowych.

Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz