Od 1 stycznia koniec z darmowymi „reklamówkami”

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza odpłatność za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego w postaci opłaty recyklingowej. W ustawie zdefiniowano m.in. pojęcie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Przez ww. torby należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Przyjęte regulacje przewidują, że opłatę recyklingową pobiera przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Z kolei bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego będą zwolnione z powyższej opłaty, ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.

Opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Minister Środowiska w wydanym w dniu 8 grudnia 2017 r.  Rozporządzeniu określił, że

od 1 stycznia 2018 r.

opłata recyklingowa za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego wyniesie

0,20 zł.

Pobrana opłata recyklingowa stanowić będzie dochód budżetu państwa i ma być wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz