Od 1 września 2017 r. nowe druki deklaracji

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi informuje, że od 1 września 2017 r. obowiązują nowe druki deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki opłat dla mieszkańców nie ulegają zmianie i nadal będą wynosić 13 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny i 39 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Deklaracje, których data obowiązywania będzie późniejsza niż 1 września br. należy składać na nowych drukach.
Deklaracje za sierpień i miesiące wcześniejsze należy wypełniać na drukach dotychczasowych.

Druki do pobrania tutaj.

Podstawa prawna
Uchwała nr XLVI/948/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/346/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz