11 maja – Dzień bez śmiecenia

Dnia 11 maja przypada Dzień bez Śmiecenia to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów, współdziałających w ramach międzynarodowego programu Europejski Eko-Parlament Młodzieży. Poniżej kilka wskazówek, które pomogą nam w redukcji odpadów:

#ZGNIATAJ Zgnieć puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% mniej miejsca. Rozkładaj kartony na płasko. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.

#ODKRĘCAJ Wyrzucaj szkło oraz kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.

#OPRÓŻNIAJ Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione. Resztki jogurtu, dżemu, czy tłuszczu zanieczyszczają inne opakowania, co utrudnia lub uniemożliwia ich późniejszy recykling.

#ROZRÓŻNIAJ Nie wrzucaj do pojemników na szkło luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez fragmenty szyb, luster, ceramiki może spowodować niemożliwość przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!

#SEGREGUJ Segreguj na 5 frakcji. Odpady problemowe przywieź do PSZOK. Sprzęt elektryczny i wielkogabaryty możesz wystawić w dniu odbioru przed posesję. Elektroodpady możesz też oddać w sklepach RTV i AGD podobnie jak baterie. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz