Sprzątanie Świata 2018- wyniki

Podobnie jak w poprzednich latach Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „AKCJA – SEGREGACJA”.

Do akcji przystąpiło 14.515 dzieci i młodzieży z 86 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Areszt Śledczy z Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej oraz Internat Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

Wydano 4.155 tys. worków i 33.650 tys. rękawic. Wszystkie odpady zbierane przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

  • I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
  • II miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 56,
  • III miejsce– Przedszkole nr 11, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:

  • Przedszkole nr 20,
  • Szkoła Podstawowa nr 27.

 Gratulujemy

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz