15 grudnia zakończyliśmy w tym roku odbiór odpadów zielonych

Jak co roku w połowie grudnia zakończyliśmy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiór odpadów zielonych z gospodarstw domowych. Przypominamy, że odbiór wznowiony będzie 15 kwietnia 2018  r. Niezależnie od  tego terminu odpady zielone  można dostarczać nieodpłatnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, które znajdują się przy:

  • ul. Inwalidów 45 (REMONDIS)
  • ul. Smoleńskiej (CORIMP)
  • ul. Podmiejskiej 4 (GREEN)

Miesiąc grudzień to dobry okres aby podsumować zbiórkę tego typu odpadów w roku 2017 r.

Najwięcej odpadów zielonych  zebranych było w miesiącach: sierpniu 1.970 Mg oraz maju 1.813 Mg

Jeśli chodzi o poszczególne sektory, to najwięcej odpadów zielonych było w Sektorze V czyli osiedla: Smukała-Opławiec-Janowo, Okole, Czyżkówko, Osowa Góra, Flisy 2.854 Mg oraz w Sektorze VI czyli, Błonie, Miedzyń-Prądy, Wilczak-Jary 2.600 Mg

Co jest ważne, że wszystkie zebrane odpady zielone nie trafiły na składowisko, a do profesjonalnych kompostowni, w których zostały przetworzone na organiczny nawóz.

Wszystkim Mieszkańcom Bydgoszczy dziękujemy i liczymy, że w przyszłym roku jeszcze więcej uda nam się zagospodarować tego typu odpadów.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz