BYDGOSKI GRANT EKOLOGICZNY 2018 PODSUMOWANIE

Tegoroczna edycja Bydgoskiego Grantu Ekologicznego powoli dobiega końca, zatem przyszedł czas na podsumowanie działań poszczególnych placówek biorących w nim udział.
Wszystkie informacje będą dostępne pod linkiem: https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/srodowisko/edukacja-ekologiczna/

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz