Bydgoski Grant Ekologiczny 2021 – ruszamy!

Ruszamy z naborem wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego. Czas na zgłoszenia upływa 10 marca 2021 r.

O Grant mogą ubiegać się:

 • przedszkola i szkoły,
 • uczelnie wyższe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • rady osiedli.

TEMATY PRIORYTETOWE W 2021 r.:

 1. Razem dla czystego powietrza.

Czyste powietrze jest jednym z niezbędnych elementów naszego środowiska. To warunek komfortowego życia i zachowania zdrowia ludzi i całej przyrody. Celem priorytetowym jest poprawa jakość powietrza w naszym mieście i podniesienie świadomości w zakresie skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom atmosfery.

 1. Stop dla zmian klimatu.

Nasz klimat podlega ciągłym zmianom. Są one widoczne w skali globalnej, ale i lokalnej. Coraz częściej również w mieście obserwujemy ekstremalne zjawiska pogodowe: fale upałów, intensywne deszcze, burze i trąby powietrzne oraz susze. Główny cel to pokazanie zagrożeń i możliwości spowolnienia zmian klimatu oraz sposobów przystosowania się do tych zmian.

 1. Woda w mieście.

Woda to jeden z najważniejszych elementów środowiska naturalnego, który wpływa na jakość naszego życia. Celem priorytetowym jest upowszechnienie wiedzy na temat sposobów wykorzystania i ochrony zasobów wodnych w miastach. Ważnym aspektem jest też przeciwdziałanie skutkom suszy i promocja zielono-niebieskiej infrastruktury.

 1. Bioróżnorodność bogactwem miasta.

Bioróżnorodność to przyroda we wszystkich jej formach. To piękne parki, ogrody z bogactwem owadów, ukwiecone balkony, zielone skwery i tereny przydrożne oraz śpiewające nad rzeką ptaki. Jesteśmy częścią przyrody i mamy na nią istotny wpływ. Celem jest uświadomienie bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z bogactwa różnorodności biologicznej miasta i określenie sposobów jej ochrony.

WARUNKI FORMALNE DOPUSZCZENIA WNIOSKU DO OCENY:

 1. Zgodność z tematem priorytetowym.
 2. Złożenie wniosku w terminie wskazanym w regulaminie.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW (8 PKT.):

1.    Zasięg przedsięwzięcia (0-1 pkt.):

 • 0 pkt. – przedsięwzięcie w obrębie jednej placówki/instytucji,
 • 1 pkt. – przedsięwzięcie o zasięgu miejskim
 1.  Ilość uczestników przedsięwzięcia* (0-2 pkt.):
 • 0 pkt. – do 99 uczestników,
 • 1 pkt. – 100 – 299 uczestników,
 • 2 pkt. – powyżej 300 uczestników.
 1.  Oryginalność, innowacyjność (0-2 pkt.):
 • 0 pkt. –  przedsięwzięcie szablonowe,
 • 1 pkt. – przedsięwzięcie szablonowe połączone z elementami innowacyjnymi i/lub o ciekawym programie.
 • 2 pkt. – przedsięwzięcie nowatorskie.
 1. Efekt ekologiczny (0-3 pkt.):

  Kryterium rozpatrywane indywidualnie dla każdego wniosku, w zależności od charakteru planowanego przedsięwzięcia, celu działania, od wzrostu świadomości ekologicznej uczestników, wartości materialnych i niematerialnych, które działanie po sobie pozostawi oraz możliwości wykorzystania projektu w innych działaniach edukacyjnych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz.

  *Uwaga: we wniosku należy podać konkretną ilość uczestników, a nie odpowiadający zakres.

  Wniosek o Grant można złożyć na adres:

  Urząd Miasta Bydgoszczy,
  Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
  Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 206,
  85-130 Bydgoszcz

Dodatkowych informacji udzieli:
Beata Brzozowska-Michałek
Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 212
tel. (52) 58 58 217
beata.brzozowska@um.bydgoszcz.pl

Warto wiedzieć:
Bydgoski Grant Ekologiczny powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji zgłoszonych przedsięwzięć.

Pliki do pobrania:

 1. REGULAMIN 2021
 2. WNIOSEK – PDF  WNIOSEK word
 3. POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRÓD – PDF  POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRÓD – word
 4. SPRAWOZDANIE –  PDF, SPRAWOZDANIE – word
 5. RODO
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz