Bydgoski Grant Ekologiczny – nabór wniosków

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego. Przed wypełnieniem wniosku warto zwrócić uwagę na zmiany w regulaminie, które nastąpiły w tym roku. Nabór wniosków trwa do 10 marca 2022 r.

O Grant mogą ubiegać się:

 • przedszkola i szkoły,
 • uczelnie wyższe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • rady osiedli.

TEMATY PRIORYTETOWE W 2022 R.:

 1. Zieleń w mieście na straży klimatu.

Rośliny są naszym sprzymierzeńcem w przystosowaniu do zmian klimatu i łagodzeniu ich skutków. Zieleń oczyszcza powietrze, łagodzi mikroklimat, poprawia warunki życia mieszkańców. Główne zadania to poznanie zależności pomiędzy zielenią i klimatem, obserwacja i troska o walory botaniczne miasta, ale przede wszystkim zwiększenie ilości zielonych enklaw w najbliższym otoczeniu.

 1. Poznajemy i chronimy zwierzęta w mieście.

Miasto to siedlisko wielu zwierząt, które nauczyły się żyć blisko człowieka. Podziwiamy je, podglądamy, żyjemy w bliskim kontakcie i często szkodzimy im przez swoje niewłaściwe zachowania. Temat ma zachęcić do popularyzacji wiedzy o naszych różnorodnych zwierzęcych sąsiadach oraz do rozpowszechnienia odpowiedzialnych postaw i zachowań wobec nich.

 1. Wodę chronimy – suszy nie lubimy.

Woda to najważniejsza substancja na Ziemi. Potrzebują jej wszystkie żywe organizmy: zarówno ludzie, jak i rośliny oraz zwierzęta. Celem priorytetowym jest upowszechnianie wiedzy na temat sposobów zatrzymywania i gromadzenia wody w środowisku. Istotnym aspektem jest aktywne przeciwdziałanie skutkom suszy i promocja zielono – niebieskiej infrastruktury.

WARUNKI FORMALNE DOPUSZCZENIA WNIOSKU DO OCENY:

 1. Złożenie wniosku w terminie wskazanym w regulaminie.
 2. Złożenie właściwego, prawidłowo wypełnionego formularza.
 3. Zgodność z tematem priorytetowym.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW (10 PKT):

 1. Sposób przygotowania wniosku (0-2 pkt):

Szczegółowość i czytelność wniosku, przejrzystość planowanych działań.

 1. Zasięg działania (0-2 pkt):
 • 0 pkt – działanie wyłącznie w placówce/instytucji,
 • 1 pkt – działanie o zasięgu międzyszkolnym
 • 2 pkt – działanie o szerszym zasięgu
 1. Liczba uczestników przedsięwzięcia* (0-2 pkt):
 • 0 pkt – do 99 uczestników,
 • 1 pkt – 100 – 299 uczestników,
 • 2 pkt – powyżej 300 uczestników.
 1. Wartość merytoryczna przedsięwzięcia (0 – 2 pkt):

Poprawność merytoryczna przedsięwzięcia, właściwe sformułowanie celów projektowych, różnorodność form i metod realizacji przedsięwzięcia  wraz z innowacyjnością działań (dobór pomocy dydaktycznych, wycieczek, warsztatów, realizacja: konkursów, akcji ekologicznych, spotkań specjalistycznych związanych z tematem projektu)

 1. Efekt ekologiczny (0-2 pkt):
  Kryterium rozpatrywane indywidualnie dla każdego wniosku, w zależności od wzrostu świadomości ekologicznej uczestników, wartości materialnych i niematerialnych, które działanie po sobie pozostawi oraz możliwości wykorzystania projektu w innych działaniach edukacyjnych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz.*Uwaga: we wniosku należy podać konkretną ilość uczestników, a nie odpowiadający zakres.


  Wniosek o Grant można złożyć na adres:

  Urząd Miasta Bydgoszczy,
  Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
  ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 206,
  85-130 Bydgoszcz

Dodatkowych informacji udzieli:
Beata Brzozowska-Michałek
Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 212
tel. (52) 58 58 217
beata.brzozowska@um.bydgoszcz.pl

Warto wiedzieć:
Bydgoski Grant Ekologiczny powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji zgłoszonych przedsięwzięć.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin BGE
 2. WNIOSEK
 3. POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRÓD
 4. SPRAWOZDANIE
 5. RODO
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz