Czy muszę składać deklarację?

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi informuje, że złożenie nowej deklaracji jest wymagane wyłącznie w przypadku zmiany informacji podanych wcześniej, np. jeśli zmieniła się liczba mieszkańców.

Jeżeli mieszkasz w bloku lub kamienicy zgłoś zmianę zarządcy Twojej nieruchomości.

Właściciele domów jednorodzinnych muszą sami wysłać deklarację pocztą lub złożyć ją w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Wojska Polskiego 65. Druki są dostępne tutaj .

W pozostałych przypadkach, tzn. jeśli nie nastąpiły żadne zmiany do właścicieli nieruchomości, zarządców, administratorów itp. będą wysyłane zawiadomienia o zmianie stawki.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz