Dzień Ziemi 2022. Akcje sprzątania dla uczniów i mieszkańców

Już 22 kwietnia będziemy obchodzić Dzień Ziemi. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Zainwestuj w naszą planetą”. Po zmianach związanej z pandemią, w naszym mieście znów zorganizujemy akcję sprzątania wśród bydgoskich przedszkoli i szkół. Wszyscy mieszkańcy mogą zorganizować swoją akcję do końca roku, uczestnicząc w Czysta Bydgoszcz – Podejmij Wyzwanie”.

Dzieci i młodzież posprzątają

W ramach święta polecamy wspólne sprzątanie, co w aktywny sposób zaangażuje dzieci i młodzież. Placówki same zdecydują w jakiej formie będą świętować. Miasto Bydgoszcz zapewnia rękawiczki i worki do odpadów. Można je odebrać w UM Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2 pok. 3 (I piętro), od 11.04 do 13.04 (poniedziałek, środa w godz. 8.00-15.30, wtorek w godz. 8.00-17.00) lub od 19.04 do 21.04 (środa, czwartek w godz. 8.00-15.30, wtorek w godz. 8.00-17.00). Każda placówka, która prześle sprawozdanie z akcji do 9 maja zostanie oceniona, a najlepsze otrzymają na koniec roku szkolnego nagrody. Zachęcamy też do zorganizowania zajęć poświęconych zagadnieniom szeroko rozumianej ochrony środowiska, segregacji odpadów, dbania o przyrodę i zasoby naturalne oraz życia w duchu less waste.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres eko@um.bydgoszcz.pl lub przynosić osobiście przy odbiorze rzeczy (dostępne w załączniku).

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE

SPRAWOZDANIE

 

Akcja dla mieszkańców  – „Czysta Bydgoszcz – Podejmij wyzwanie”

Kolejną akcją, tym razem skierowaną do wszystkich mieszkańców jest Czysta Bydgoszcz – Podejmij Wyzwanie. Realizowana od 1 marca do 31 grudnia każdego roku, polega na zgłoszeniu zaśmieconych miejsc w Bydgoszczy, a następnie posprzątaniu ich. Po akceptacji UM Bydgoszczy (weryfikacja, czy zanieczyszczony teren jest działką miejską), będzie można odebrać rękawice, worki i upominki dla uczestników w Biurze Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 2 pok. 3 (I piętro). Miasto zorganizuje odbiór zebranych odpadów. Uczestnicy wyzwania otrzymają upominki. Szczegóły i zasady organizacji znajdują się w regulaminie dostępnym TUTAJ.

W celu podjęcia wyzwania koordynator akcji jest zobowiązany przesłać formularz zgłoszeniowy na adres eko@um.bydgoszcz.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz