Ekoprojekty – wyniki naboru z marca

W naborze wniosków na EKOPROJEKTY z marca przyznano środki na realizację dwóch projektów. Oba dotyczą segregacji odpadów oraz ich wykorzystania:

1. „Poznajemy złoto ogrodnika – czyli jak z bioodpadów uzyskać kompost i uzdrowić glebę” – Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy

Jest on skierowany do uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej nr 56, członków ich rodzin i nauczycieli. Będzie on składał się z zajęć edukacyjnych i prac praktyczno-ogrodowych. Jego uczestnicy poznają tematykę kompostowania w ogrodzie, na działce, jak i w domu. Będą oni przetwarzać bioodpady oraz założą różnego rodzaju kompostowniki. Wyprodukowany kompost zostanie wykorzystany w ogrodzie szkolnym na podniesionych rabatach i do nawożenia kwiatów. W zajęciach praktycznych wezmą udział także chętni mieszkańcy osiedla.

2. „Mieszkańcy i dzieci w zielonym zakątku segregacji śmieci” – Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

W ramach tego projektu zostanie zorganizowany konkurs na wykonanie plakatu dotyczącego segregacji odpadów. Wszystkie prace będą wystawione w zakupionej gablocie przy zielonym zakątku, zlokalizowanym na terenie szkoły. W miejscu tym będą odbywały się zajęcia dla uczniów oraz mieszkańców, mające na celu wzbogacić wiedzę na temat segregacji odpadów. Warsztaty poprowadzi przedstawiciel Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Szumilas w Myślęcinku.

 

   Uczestniczki ekoprojektu realizowanego przez Technikum Menadżerskie w Bydgoszczy.

Nagrody są przyznawane przez Zastępcę Prezydenta Bydgoszczy, merytorycznie odpowiedzialnego za zadania z zakresu odpadowej edukacji ekologicznej, zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród za Ekoprojekty, wprowadzonym Zarządzeniem nr 542/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 r.

Zainteresowanych składaniem wniosków o nagrody zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami informacjami dot. Ekoprojektów TUTAJ.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz