INFORMACJA O DOTACJI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU NA ZABIEGI OCHRONNE BYDGOSKICH POMNIKÓW PRZYRODY W 2020 R.

Na podstawie umowy dotacji NR DB200110/OP-kp, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał Miastu Bydgoszcz dotację w wysokości 20.600 zł na realizację zabiegów ochronnych 16 pomników przyrody.

Całkowity koszt zadania wyniósł 33.588 zł, z czego 12.988 zł stanowiło wkład własny Miasta Bydgoszczy.

Zakres zabiegów ochronnych dostosowany był do faktycznych potrzeb i stanu zdrowotnego konkretnych drzew. W ramach zabiegów wykonano cięcia sanitarne, korekcyjne, usuwano jemiołę, montowano wiązania elastyczne lub korygowano istniejące wiązania po wykonaniu cięć w koronie. Zabiegi poprawiły stan sanitarny oraz bezpieczeństwo i statykę drzew.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz