Kolejny sezon odbioru odpadów zielonych

Uprzejmie informujemy, że kolejny sezon odbioru odpadów zielonych z Państwa nieruchomości rozpoczynamy 15 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów zielonych.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymują 240 l pojemnik (na gospodarstwo domowe) przeznaczony do zbierania odpadów zielonych.

Mieszkańcy, którzy chcą gromadzić odpady w workach i w takiej formie wystawiać przed nieruchomości mają taką możliwość, jednakże Miasto Bydgoszcz nie zapewnia wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów zielonych. W worki te należy zaopatrzyć się własnym zakresie.

Przypominamy, że odpady zielone są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z ogrodów działkowych z częstotliwością:

z zabudowy jednorodzinnej – co 7 dni*,
z ogrodów działkowych – co 7 dni*,
z zabudowy wielorodzinnej – nie więcej niż 15 razy w ciągu roku kalendarzowego – odpady odbierane po zgłoszeniu.

*w okresie od 1 listopada do 15 grudnia odpady zielone odbierane są co 14 dni.

Do odpadów zielonych zaliczamy:

skoszoną trawę,
liście,
gałęzie (rozdrobnione, pocięte).

Do pojemników lub worków na odpady zielone nie wrzucamy:

resztek żywności, odpadów kuchennych,
darni, ziemi,
przeterminowanej żywności,
obierek z owoców i warzyw,
skorupek jaj oraz fusów po kawie i herbacie,
trocin.

Odpadów zielonych nie odbieramy od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz