Konkurs „Bydgoszcz jest EKO!”

Miasto Bydgoszcz we współpracy z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w ekologicznych konkursie „Bydgoszcz jest EKO!”. 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie podejmowanych inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego poprzez zwiększenie znaczenia pojęć takich jak efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy dążenie do standardów budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz ich efektów. Adresatami konkursu są uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy.

W ramach konkursu nalezy wykonać pracę o tematyce zgodnej z nazwą i celem konkursu, tj. zwiększeniem świadomości ekologicznej nt. wpływu realizacji działań związanych z efektywnością energetyczną i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii dla ochrony środowiska naturalnego. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką w formacie A4 lub A3. Prace powinny być wykonane przez jednego autora – samodzielnie, bez pomocy osób trzecich. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

Termin składania prac odbywa się w okresie od 1 lutego 2024 do 22 marca 2024 roku. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Składanie prac możliwe będzie w sekretariacie VII Liceum Ogólnokształcącym ul. Tadeusza Kościuszki 7a w Bydgoszczy.

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Dla zwycięzców i wyróżnionych osób przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.  Prace po rozstrzygnięciu konkursu trafią na otwartą wystawę zorganizowaną w okolicach Starego Rynku w Bydgoszczy. 

 

Do pobrania: Pełny regulamin konkursu plastycznego

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz