Konsultacje społeczne dot. zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Unikanie ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami, dzikie wysypiska oraz nadal niedoskonała segregacja. Efekt – prawie 3 mln zł deficytu w budżecie miasta. Dlatego konieczne są zmiany w systemie gospodarowania odpadami. O ich kształcie zadecydują sami mieszkańcy.

Kalkulator opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na nieruchomościach zamieszkałych.

Około 50 tys. mieszkańców Bydgoszczy nie płaci dziś za odbiór z ich domów odpadów komunalnych. Liczba ta z roku na rok rośnie.

Są to dane w oparciu o statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, według których Bydgoszcz zamieszkują ponad 353 tys. osób. Tymczasem opłaty za odpady ponosi niewiele ponad 304 tys. mieszkańców. Dane te analizujemy od samego początku wejścia w życie nowych zasad i widzimy, że liczba osób nie wnoszących opłat zwiększa się. Oczywiście, podejmowane przez miasto działania, m.in. kontrole Straży Miejskiej, powodują wychwycenie pewnej liczby tych osób. Ustalenie wszystkich niepłacących mieszkańców jest niemożliwe bez znacznego wzrostu kosztów administracyjnych, co z kolei powoduje, że są to działania nieekonomiczne – wyjaśnia prezydent Rafał Bruski.

To właśnie osoby unikające opłat najczęściej generują dodatkowe koszty dla budżetu miasta, wywożąc swoje odpady do pobliskich lasów, porzucając na skwerach czy w zakamarkach osiedli. Likwidacja takich dzikich wysypisk w ciągu ostatnich dwóch lat (2015-2016) kosztowała wszystkich mieszkańców 439 tys. zł. Łącznie zlikwidowano aż 323 takie nielegalnie miejsca wyrzucania odpadów.

Część tych nieodebranych od mieszkańców odpadów trafia również do domowych pieców, co potwierdzają prowadzone w okresie jesienno-zimowym kontrole Straży Miejskiej. W konsekwencji negatywne skutki odczuwamy wszyscy w postaci gorszej jakości powietrza – zwraca uwagę prezydent Bydgoszczy.

Trzeci element to segregacja, którą trzeba znacznie poprawić, abyśmy spełnili w 2020 r. rygorystyczne wymogi na poziomie 50-procentowego odzyskiwania odpadów. – Obecnie poziom recyklingu odpadów komunalnych w mieście jest o ok. 6 proc. lepszy niż zakładają normy. Jednak od przyszłego roku krzywa unijnych wymogów znacznie szybuje w górę i jeśli nie zwiększymy poziomu segregacji, to przestaniemy spełniać stawiane wymagania. A to będzie oznaczało nałożenie na nas kar finansowych – ostrzega Adam Musiała, dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta.

Konsekwencją niepłacenia przez ok. 50 tys. mieszkańców obowiązkowych opłat oraz konieczności likwidacji dzikich wysypisk  jest deficyt w budżecie miasta na koniec 2016 r. w wysokości 2,87 mln zł. W tej sytuacji niezbędne są zmiany, o których zadecydują mieszkańcy i radni. Do wyboru będą dwa rozwiązania.

Osobiście będę rekomendował i mieszkańcom i radnym pierwszą propozycję, polegającą na uzależnieniu ponoszonej opłaty od powierzchni zajmowanego mieszkania. W tym przypadku aż dla 75 proc. mieszkańców opłata zmniejszy się. Jednak uszczelnienie systemu spowoduje, że koszty gospodarowania odpadami zostaną zrównoważone. Jednocześnie będzie to metoda mocno prorodzinna. Przewidujemy też połączenie jej z systemem pomocy socjalnej tak, aby złagodzić skutki wprowadzenia tego rozwiązania w odniesieniu do osób w trudnej sytuacji materialnej – podkreśla Rafał Bruski.

Na taką metodę od początku śmieciowej rewolucji, czyli od 2012 r., zdecydował się samorząd Gdańska. – Również Gdynia w ten sposób nalicza opłaty za gospodarowanie odpadami i widać, ze system ten sprawdza się. Natomiast problemy do tych, jakie mamy w Bydgoszczy, mają też inne samorządy w Polsce. Nie jest to więc zjawisko wyłącznie bydgoskie. Inne gminy również borykają się z rosnącą liczbą unikających opłat mieszkańców i rosnącymi kosztami usuwania dzikich wysypisk – mówi Anna Mackiewicz, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialna m.in. za gospodarkę komunalną.

Drugą rozważaną metodą jest podniesienie opłat z obecnych 13,00 zł za osobę za odpady segregowane do 13,50 zł.

Jakie jest zdanie mieszkańców w tej sprawie, sprawdzimy w drodze konsultacji. Zostaną one przeprowadzone w dniach 25 maja – 14 czerwca.

(źródło: bydgoszcz.pl)

System gospodarowania odpadami – stan obecny i propozycje zmian

Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy za 2016 rok

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz