Lepsza segregacja dzięki nowoczesnej technologii!

Prace przy pierwszym etapie modernizacji należącej do ProNatury Stacji Segregacji Odpadów dobiegają końca. W poniedziałek 13 sierpnia rozpoczął się rozruch nowoczesnego separatora fotopneumatycznego.

Będzie on służył do automatycznego wybierania tworzyw sztucznych, tzw. „petów”, w podziale na kolory oraz papieru. Skutkiem tego będzie zwiększenie poziomu recyklingu oraz poprawa warunków pracy osób obsługujących sortownię – zamiast wybierać surowce ze strumienia odpadów, będą tylko doczyszczać wybrane przez separator surowce z nieczystości.
Montaż samego separatora fotopneumatycznego trwał ok. tygodnia, a całość prac, m.in. przebudowa kabiny sortowniczej, przenośnika taśmowego, instalacji elektrycznej oraz ramp, trwała ponad miesiąc. Rozpoczęty właśnie rozruch zamontowanej instalacji jest bardzo istotny, gdyż trzeba ją przetestować i ustawić w taki sposób, by działała bez zarzutów. Unowocześnione linie technologiczne sortowni odpadów mają zacząć normalnie funkcjonować w przyszłym tygodniu.
Podczas tegorocznego, pierwszego etapu modernizacji Stacji Segregacji Odpadów zamontowano separator fotopneumatyczny, separator rozdzielający frakcje żelazne i nieżelazne, kompresor, system przenośników taśmowych, kabinę sortowniczą oraz urządzenia klimatyzacyjne. W przyszłym roku rozpocznie się drugi etap przebudowy i modyfikacji Stacji, których celem będzie podniesienie ilości surowca wysortowywanego ze strumienia odpadów opakowaniowych z Miasta Bydgoszczy.

więcej na www.pronatura.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz