Międzynarodowy Dzień Ziemi 2018 – rozstrzygnięcie

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem „RATUJMY NASZ DOM PRZED ODPADAMI”.

Do akcji przystąpiło 11.135 dzieci i młodzieży z 77 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Zakład Karny w Bydgoszczy, Areszt Śledczy w Bydgoszczy,  Centrum Integracji Społecznej, Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Mieszkańcy Smukały i Opławca.

Wydano 3.311 tys. worków i 24.350 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

  • I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 27,
  • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole nr 66.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

  • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
  • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,
  • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,
  • Szkoła Podstawowa nr 56.

   Gratulujemy

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz