Mikrogranty na Zielone interwencje – wyniki [Projekt Bez Lipy!]

Zielony warsztat, ogródek, nowe nasadzenia – 13 października br. komisja konkursowa wybrała 4 projekty, które w ramach projektu „Bez Lipy!” zostaną wsparte minigrantami. Każdy z grantów wynosi 2,5 tysiąca złotych.

Zgłoszono łącznie 15 pomysłów. Nabór „Bez Lipy!” zakładał, że mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy mogą pozyskać mikrogranty na zielone interwencje w naszym mieście. Za pozyskane środki można posadzić rośliny, wysiać kwietną łąkę, zorganizować sprzątanie skweru, profesjonalne przycięcie krzewów w parku lub zorganizować spacer z ornitologiem czy warsztaty z projektowania ogrodów deszczowych.

O mikrogranty mogli starać się pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki lub grupy nieformalne (min. 3 osoby, w tym 1 osoba musi być pełnoletnia). Dodatkowe punkty można było uzyskać za przewidzianą współpracę z organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, szkołami, przedszkolami, instytucjami kultury, lokalnymi przedsiębiorstwami.

W ramach Zielonych inwestycji zrealizujemy następujące działania:

1. Bajkowa Zieleń – nowe nasadzenia w Parku Bydgoskich Spółdzielców na osiedlu Bajka w Fordonie.
W ramach tej interwencji zostaną posadzone krzewy przy nowym placu zabaw w Parku Bydgoskich Spółdzielców. Z wniosku: „To popularne i chętnie odwiedzane miejsce rekreacji w Fordonie, które zostało zmodernizowane dzięki działaniom Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nasadzenie krzewów jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców Fordonu, oczekujących pojawienia się roślinności w tym miejscu – lilaki pięknie kwitną wiosną, co poprawi estetykę i zachęci do spędzania czasu w parku. W działaniach będą uczestniczyć pracownicy Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy będą odpowiedzialni za nasadzenia i promocję projektu, a także chętni mieszkańcy Fordonu (…)”. Wnioskodawca planuje uzupełnić wydarzenie o materiały z ekspertem do spraw zieleni dr inż. Maciejem Korczyńskim, działającym w stowarzyszeniu MODrzew, skierowane także do młodzieży. Krzewy zostaną posadzone jeszcze tej jesieni.

2. Zielony Ogródek – powstanie w parku przy ulicy Stawowej. Ogródkiem będą opiekować się również dzieci ze żłobka Wioska Marzenie na tejże ulicy, po to, by pokazywać dzieciom od najmłodszych lat proces wzrostu roślin, opowiadać o świadomości środowiskowej, o odpowiedzialności za nasze otoczenie i uczyć maluchy opieki nad zielenią. W dużych drewnianych donicach wiosną pojawią się zioła i warzywa.

3. Rewitalizacja terenów zielonych przed SP31 na ul. Karłowicza – w 2014 roku przed budynkiem SP31 kosztem dziedzińca i pasa zieleni wyznaczono kilkanaście miejsc parkingowych. Celem interwencji będzie takie zagospodarowanie przestrzeni, żeby uniemożliwić wjeżdżanie samochodów na pas zieleni. Wnioskodawcy liczą, że to działanie stanie się inspiracją dla innych szkół czy instytucji. W projekt zaangażowany będzie MODrzew i Społeczny Rzecznik Pieszych.

4. Zielony mural, zielony warsztat – na Błoniu powstał Warsztat, w którym działają przede wszystkim seniorzy. Warsztat usytuowany jest na wybetonowanym placu pomiędzy budynkami. W ramach interwencji powstanie tam oaza zieleni, miejsce do siedzenia otoczone donicami, w których zostaną posadzone kwiaty, a nieopodal także drzewa. Wnioskodawcy kupią deski, z których uczestnicy warsztatów zbudują donice, część roślin będzie posadzona już teraz, rośliny jednoroczne wiosną. To kolejny projekt, który może inspirować różne grupy do działania w swojej okolicy.

Nabór wniosków trwał w dniach 18 września – 2 października br. Realizacja grantów w terminie: 8 października – 30 listopada. Każdy z grantów wyniesie 2500 zł.

Działanie jest częścią Projektu Bez lipy! realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Miasto Bydgoszczy i Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Oslo biorą udział w projekcie w celu usprawnienia zarządzania zielenią w mieście.

Więcej informacji: www.czystabydgoszcz.pl/ruszamy-z-zielonym-projektem-bez-lipy/

[źródło: Bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz