Nowa instalacja wodociągowa na cmentarzu komunalnym przy  ul. Wiślanej

Nowa instalacja wodociągowa na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasto wbudowało na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej  instalację wodociągową z 25 punktami czerpalnymi. W połowie roku w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę , którego zadaniem było  zaprojektowanie, a następnie jej wybudowanie instalacji. Prace budowlane polegały na ułożeniu rur tzw. metodą przeciskową i zamontowaniu nowych punktów czerpania wody .  W dniu 15 października 2017 r. nastąpił końcowy odbiór prac i oddano do użytku instalację. Koszt tej inwestycji to 559 tys. zł

 

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej dotychczas znajdowało się 15 wyeksploatowanych pomp ręcznych. Ulegały one często awarii, które na bieżąco były naprawiane przez firmę administrującą cmentarzami komunalnymi. Sprawne korzystanie z pomp ręcznych utrudniał także stale obniżający się poziom lustra wody, a czerpanie wody wymagało dużego wysiłku. Stąd też decyzja o realizacji powyższej inwestycji. Do czasu faktycznego zużycia pompy ręczne pozostaną na cmentarzu.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz