Nowe rozwiązania dla zielonej energii w Bydgoszczy!

Międzynarodowy projekt badawczy eNeuron realizowany jest w ramach programu H2020. Bydgoszcz bierze w nim udział wspólnie z Enea Operator oraz Instytutem Energetyki Oddział Gdańsk. Umożliwi on  Miastu kreowanie przyszłych systemowych rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej.

W ramach projektu, jego uczestnicy promują koncepcję Energy Hub, jako modelu sterowania oraz zarządzania rozproszonymi źródłami energii. Energy Hub skierowana jest do wszystkich lokalnych prosumentów, czyli podmiotów, które samodzielnie wytwarzają energię elektryczną, a następnie z niej korzystają. W naszym mieście są to zarówno prywatne gospodarstwa domowe, jak i podmioty komercyjne i przemysłowe.

Zastosowane rozwiązania Energy Hub przyczynia się do znacznego ograniczenia kosztów energii. Wsparcie merytoryczne w zakresie procesów kodowania, kontroli i monitorowania sieci oraz integracji odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii w sieciach dystrybucyjnych, zapewniają Miastu partnerzy – Enea Operator oraz Instytut Energetyki.

Do programu pilotażowego wytypowano w Bydgoszczy 8 budynków miejskich, które są lub będą wyposażone w OZE. Przetestowana zostanie w nich idea Energy Hub.

Projekt jest finansowany z programu Horyzont 2020.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji projektu.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz