Nowi wykonawcy na oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni miejskiej

Nowi wykonawcy na oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni miejskiej

W środę, to jest 31 stycznia br., w Ratuszu odbyły się spotkania przedstawicieli Władz Miasta i firm, które przez kolejne trzy lata będą dbać o tereny zieleni oraz czystość w Mieście Bydgoszczy. Celem przewodnim przyświecającym spotkaniu było podpisanie aneksów, potwierdzających wysokość kwot przeznaczonych na realizację zadań w 2018 roku. Podczas spotkania wymieniono się doświadczeniami i podsumowano dotychczasową współpracę Miasta z Wykonawcami, a także omówiono zmiany wprowadzone w nowych umowach.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz