ODTWARZANIE ZADRZEWIEŃ PRZYULICZNYCH W BYDGOSZCZY

ODTWARZANIE ZADRZEWIEŃ PRZYULICZNYCH W BYDGOSZCZY

Miasto Bydgoszcz w 2018 r.  uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu  na realizację zadania pn. „Odtwarzanie zadrzewień przyulicznych w Bydgoszczy”. Odbudowa alei przyulicznych jest realizowana już od 2002 r. W tym okresie udało się odtworzyć wiele alei śródmiejskich. Zadanie w 2018 r. polegało na uzupełnianiu drzewostanu w obrębie ulic: Gdańskiej, Ks. H. Kołłątaja i Karpackiej. Prace tego typu wpisują się  w program  kompensacji przyrodniczej, której celem jest uzupełnienie ubytków w drzewostanie przyulicznym, wynikających z wycinki drzew.

Łącznie w ramach ww. zadania posadzono 52 szt. drzew w następujących lokalizacjach:

1) Głogi Paul’Scarlet przy  ul. Ks. H. Kołłątaja – po obu stronach ulicy posadzono 12 szt. drzew, łącząc trudne zadanie pogodzenia potrzeb parkingowych z alejowym układem nasadzeń; wybrany gatunek nawiązuje do pomnika przyrody tego samego gatunku przy tej ulicy.

2) Jarząby szwedzkie przy ul. Gdańskiej w ilości 17 szt. stanowią dopełnienie długich szpalerów drzew wzdłuż ulicy na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Śniadeckich w ramach prowadzonych remontów śródmiejskich ulic; na tej ulicy prace związane z uzupełnieniem alei drzew prowadzono już od 2002 r. poprzez posadzenie drzew na poszczególnych odcinkach.

3) Lipy drobnolistne ‘Greenspire’ dopełniły istniejące jeszcze nieliczne nasadzenia przedwojenne ul. Karpackiej; młode drzewa w ilości 23 szt., nie tylko stanowią dopełnienie alei, ale również, z uwagi na sąsiedztwo szkoły, drzewa mają tu wymiar edukacyjny, wskazują jak ważnym elementem są drzewa w mieście, gdyż pozwalają łączyć bezpieczne dojście do szkoły z przyjemnym cieniem, które będą dawać drzewa podczas upałów.

Wartość całego zadania wyniosła 73 610,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 23 280,00 zł.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz