Ostatni projekt Marcina Sikory

Fundacja Zielone Jutro przy współpracy z Miastem Bydgoszcz, serdecznie zaprasza na społeczne sprzątanie w ramach projektu „Czy to wiosna, czy to jesień, każdy śmieci z lasu niesie”. Akcja jest ostatnim projektem Marcina Sikory – Prezesa Fundacji, który odszedł 9 listopada br. po ciężkiej chorobie.

Fundacja Zielone Jutro w szczególny sposób pragnąc upamiętnić założyciela Fundacji, jak i swojego przyjaciela, kontynuuje rozpoczęty projekt, zapraszając do tej niezwykłej akcji wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Dzień ma być poświęcony pamięci Marcina – Jego dokonaniom i wyjątkowemu zaangażowaniu w działalność społeczną, które bez wątpienia zainspirowało wiele osób do podejmowania wysiłku w zakresie ochrony środowiska.

Głównym założeniem projektu „Czy to wiosna, czy to jesień, każdy śmieci z lasu niesie” jest zwiększenie zaangażowania w sprzątanie bydgoskich terenów zielonych przez cały rok. Inicjatywa ma pokazać, że sprzątanie przyniesie efekty jedynie wówczas, gdy będzie podejmowanie cyklicznie, systematycznie, a nie tylko w formie akcyjnych działań.

Zbiórka zaplanowana jest na sobotę 25 listopada, na godzinę 10:00 u zbiegu ulic Wybieg i Biniaka na Kapuściskach. Wyznaczony do sprzątania został teren leśny w kwadracie ulic Biniaka i Szpitalnej. Zapewnione zostaną worki i rękawice, a także ekologiczne upominki dla uczestników.

Niezmiennie zachęcamy do udziału w Ekoprojektach, w ramach których przyznajemy nagrody do 2000 zł brutto. Zgłaszać można projekty dotyczące szeroko pojętej tematyki odpadowej, segregacji, selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów oraz dbania o czystość Bydgoszczy, a jego realizacja powinna przyczyniać się do wzrostu świadomości ekologicznej uczestników projektu.

Więcej informacji znajduję się tutaj.

 

Marcina Sikorę zapamiętamy jako bydgoskiego policjanta, zaangażowanego i zorganizowanego człowieka, rzetelnego działacza na rzecz ochrony środowiska. Jest to dla nas wyróżnieniem, że tak często mogliśmy z nim współpracować.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz