Pierwsza edycja Olimpiady Zrównoważonej Przyszłości

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu wraz z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zapraszają serdecznie uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych do udziału w pierwszej edycji Olimpiady.

Celem olimpiady jest m.in. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodych mieszkańców regionu, kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań dzieci i młodzieży w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i procesom degradacji środowiska, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Olimpiada zakłada trzy etapy – szkolny, rejonowy i finałowy, który odbędzie się w siedzibie organizatora. Przedstawiciele szkół zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie w terminie do 25 stycznia 2024 r. poprzez formularz Google dostępny pod adresem: Zgłoszenie do Olimpiady Zrównoważonej Przyszłości – Formularze Google Na podane adresy mailowe zostaną przesłane wszelkie dokumenty oraz loginy i hasła do logowania w I etapie konkursu. 

Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. Do zdobycia są cenne nagrody oraz punkty na świadectwie. 

Terminarz: 

I etap –  7 lutego 2024 r.

II etap – 6 marca 2024 r.

Finał – 13 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz regulaminy na stronie Olimpiady Zrównoważonej Przyszłości: https://oczymszumilas.pl/projekt/olimpiada-zrownowazonej-przyszlosci/ 

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz