Praktyczne wykorzystanie szkolnej wiedzy na warsztatach w VII LO

Po raz kolejny w VII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy odbyły się warsztaty poruszające różne zagadnienia przyrodnicze, m.in. te dotyczące alternatywnych oraz odnawialnych źródeł energii. Zajęcia bazujące na przeprowadzaniu doświadczeń odbyły się w związku z termomodernizacją budynku szkoły na Osiedlu Leśnym.

Warsztaty rozpoczęły się w piątkowe przedpołudnie (19 kwietnia) w budynku przy ul. Kościuszki 37, gdzie aktualnie realizowane są lekcje w związku z remontem placówki przy ul. 11 listopada 4. Podczas trzygodzinnych zajęć uczniowie mieli okazję przyglądać się oraz aktywnie brać udział w różnych doświadczeniach bazujących na wiedzy z zakresu fizyki, chemii czy biologii. W ten sposób poznawali zagadnienia przyrodnicze w przystępny i ciekawy sposób.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. jak działają elektrownie wiatrowe czy panele fotowoltaiczne. Poprzez proste doświadczenia mogli w praktyce zobaczyć, jak powstaje prąd czy zmierzyć jego natężenie z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Wiedza, którą pozyskali na lekcjach fizyki, chemii i biologii okazała się bardzo wartościowa podczas warsztatów.

W zajęciach wzięła udział grupa około 30 uczniów, którzy należą do koła zainteresowań powstałego podczas trwającej termomodernizacji budynku VII LO. Koło zainteresowań w swoim działaniu skupia się głównie na ochronie środowiska oraz zjawiskach umożliwiających zwiększenie dbałości o nie, a także trosce o jakość powietrza z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Opiekunem koła jest Grzegorz Deptuła, nauczyciel geografii z VII LO.

Warsztaty odbyły się w ramach Projektu Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy wspartego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG. Koszt inwestycji to niespełna 12 milionów złotych, z czego aż 7 mln pochodzi z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)  2014-2021 w ramach programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

fot. Szymon Makowski

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz