ProNatura wyróżniona EkoSymbolem 2017

Tytuł został przyznany bydgoskiej spółce ProNatura w uznaniu za „uruchomienie z sukcesem, a następnie eksploatację nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”.

Zdaniem Kapituły Programu, godne wyróżnienia jest uporządkowanie i organizacja systemu gospodarki odpadami w związku z koniecznością dostosowania systemu na terenie objętym przedsięwzięciem do kryteriów zarówno krajowych, jak i europejskich.

Symbol 2017 to program prowadzony od 7 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, ukazującego się z „Rzeczpospolitą”. Kategoria EkoSymbol wyróżnia przedsięwzięcia związane z ekologią i dbałością o środowisko naturalne. – Chcemy w ten sposób podkreślić, jak ważne są obecnie zagadnienia nie tylko stricte ekonomiczne, ale także ekologiczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, uwzględniający adaptację do zmian klimatycznych i postępującą degradację zasobów środowiskowych. Przyznając tytuły EkoSymboli chcemy doceniać wysokie standardy ochrony środowiska, ekologię technologii produkcji, minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz kształtowanie „ekowizerunku”– informują organizatorzy programu, działającego pod patronatem Inspekcji Ochrony Środowiska, TüV NORD oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Oficjalne wręczenie tytułu nastąpi podczas uroczystej Gali  w dniu 24 listopada br.
w Katowicach.

– Cieszę się z wygranej ProNatury. To zasługa wspaniałego zespołu i naszej wspólnej pracy. To także sukces Bydgoszczy, która coraz częściej wskazywana jest w Polsce jako wzorowy przykład rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – mówi Konrad Mikołajski, prezes zarządu MKUO ProNatura sp. z o.o.

List Gratulacyjny 2017 – ProNatura List Gratulacyjny 2017 – ProNatura

 

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz