Przygotowanie do tworzenia farm fotowoltaicznych

Miasto Bydgoszcz do tej pory zainstalowało ponad 2,5 tys. paneli fotowoltaicznych. Darmowy prąd ze słońca płynie już do 43 miejskich budynków. Kolejnym krokiem w rozwoju zielonej energii będzie budowa farm fotowoltaicznych. Miasto wytypowało lokalizacje i jest gotowe do pozyskania środków w przyszłej perspektywie unijnej. Niewykluczona jest także współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 – Bydgoszcz postawiła sobie wysokie cele klimatyczne. Do 2050 roku razem z innymi polskimi miastami chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną. Aby to zrobić, musimy stale rozwijać i inwestować w zieloną energię. Jednym z działań w tym zakresie są prace nad inwentaryzacją terenów pod rozwój dużych farm fotowoltaicznych – tłumaczy Tomasz Bońdos, koordynator ds. Zespołu ds. Zarządzania Energią

W zeszłym roku zrobiliśmy przegląd potencjalnych terenów pod rozwój dużych projektów fotowoltaicznych. W efekcie tych prac dysponujemy 10 lokalizacjami, znajdującymi się na obrzeżach Bydgoszczy, w których istnieje możliwość utworzenia farm produkujących prąd ze słońca. Ich łączna powierzchnia to ponad 70 hektarów, a potencjalna moc do zainstalowania szacowana jest na 40MW.

Największa z farm mogłaby powstać przy ul. Inwalidów. Pomieściłaby ponad 16 tysięcy paneli fotowoltaicznych.

Opracowany dokument, zawierający lokalizacje, wstępny projekt oraz koszty budowy będzie podstawą w przyszłych latach do ubiegania się o wysokie dofinansowanie unijne na ten cel. Miasto nie wyklucza także wydzierżawienia tych terenów potencjalnym inwestorom.

Główną kwestią w opracowaniu było wskazanie terenów, na których możliwa jest budowa elektrowni słonecznych. Podczas prac wytypowano działki, znajdujące się na obrzeżach Bydgoszczy, które stanowią nieużytki, tereny poprzemysłowe lub takie na których nie ma możliwości budowy innych obiektów. Wytypowane tereny zajmują powierzchnię od 2 do 12 hektarów, zlokalizowane są nieopodal budowanej trasy S5 na Osowej Górze, w Fordonie, na terenie osiedla Bydgoszcz Wschód i w Wypaleniskach. Wśród wytypowanych lokalizacji znajdują się także tereny po byłych wysypiskach śmieci. Tendencją europejską jest rekultywacja takich terenów poprzez budowę parków solarnych.

Wśród propozycji są także mniejsze działki. Teren przy oczyszczalni w Fordonie pomieści 7,5 tys. paneli. 

Planowane do wybudowania farmy fotowoltaiczne są instalacjami bezobsługowymi, nie emitują hałasu. Podstawowym elementem systemu fotowoltaicznego jest panel słoneczny, który jest ustawiony pod kątem 30 stopni. Panele pokrywa się powłoką antyrefleksyjną, która zapobiega odbijaniu światła od jego powierzchni. Parki solarne nie mają negatywnego wpływu na otaczające środowisko oraz ludzi. Produkcja prądu ze słońca pozytywnie wpływa na ochronę środowiska.

Panele fotowoltaiczne w Bydgoszczy to coraz częstszy widok nie tylko na dachach budynków publicznych. Po to ekologiczne rozwiązanie sięgają także mieszkańcy w swoich domach. Dlaczego? Powodów jest wiele, ale najważniejsze z nich to realne oszczędności i troska o środowisko naturalne. Dzisiejsza technologia pozwala na zastosowanie urządzeń, które posłużą przez kilkadziesiąt lat, to sprawia, że przyszłością energii elektrycznej stają się odnawialne źródła energii.

[źródło: www.bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz