Kolejny happening „Pachnąca wiosna” już 25 kwietnia na Górzyskowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców w godz. 10:00 – 14:00 do parku rekreacji przy ul. Kossaka.

Głównym celem happeningu jest przypomnienie właścicielom zwierząt o ciążących na nich obowiązkach m.in. sprzątania nieczystości.

Organizatorem akcji „Pachnąca Wiosna” jest Straż Miejska, która organizuje w szkołach i przedszkolach konkursy plastyczne tematycznie związane z akcją. Podczas happeningów laureaci konkursów otrzymują nagrody, a strażnicy miejscy uczą dzieci z jakimi obowiązkami wiąże się posiadanie psa. Wspólnie z przedstawicielami Schroniska dla Zwierząt oraz KynoParku-u przekazują dzieciom wiedzę na temat prawidłowych zasad zachowania w stosunku do obcych psów, prezentują umiejętności swoich zwierząt i oswajają dzieci z psami.

W akcji bierze udział także Nadleśnictwo Żołędowo oraz Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy. Leśnicy przybliżają dzieciom tematy przyrodnicze, zaś pracownicy Urzędu Miasta uczą dzieci i mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dzieci podczas akcji rozwiązują zagadki przyrodnicze, ekologiczne i odpadowe, za które otrzymują książeczki i kolorowanki edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy na kolejny happening „Pachnąca wiosna 2017”.

Fotorelacja z pierwszej edycji tutaj

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz