Rozstrzygnięcie konkursu – Sprzątanie Świata

Rozstrzygnięcie konkursu – Sprzątanie Świata

Podobnie jak w poprzednich latach Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Do akcji przystąpiło 11.135 dzieci i młodzieży z 77 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Zakład Karny z Bydgoszczy.

Wydano 3.311 tys. worków i 24.350 tys. rękawic. Wszystkie odpady zbierane przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56,
  • II miejsce  – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,
  • III miejsce– Przedszkole nr 66,
  • NAGRODA SPECJALNA – Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

  • Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
  • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
  • Szkoła Podstawowa nr 27.

Gratulujemy

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz